Excursie naar Zwagermieden of Twijzelermieden

Regio

Op zaterdag 12 mei aanstaande houdt Vogelwacht Kollum e.o. een excursie naar de Zwagermieden of Twijzelermieden. Deelnemers gaan met boswachter Jakob Hanenburg van Staatsbosbeheer op stap.

Er wordt gekozen om of het gebied van de Zwagermieden te verkennen, met de nadruk op vogels kijken, of om het gebied van de Twijzelermieden/Surhuizumermieden te bekijken, waar naast aandacht voor de vogels ook het genieten van bijzondere planten mogelijk is.

Er wordt verzameld om 8.00 uur op het Maartensplein. De excursie duurt tot 12.00 uur à 12.30 uur. Aanmelding bij Klaas de Vries via info@vogelwachtkollum.nl of via 06-51452707. Er kunnen maximaal 25 personen mee. Vol is vol.

De Zwagermieden maken deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS), die moet zorgen voor een samenhangend stelsel van natuurgebieden met een eigen, voor de natuur gezonde waterhuishouding.

Het landschap kenmerkt zich door de grote openheid van laag gelegen weiland, afgewisseld met bosjes en ruige rietvelden van eerdere petgaten. Dit Miedengebied is deels in eigendom van Staatsbosbeheer en deels van particuliere grondeigenaren.

Het zuidwestelijke deel vormt een kleinschalig landschap met elzensingels en enkele bosjes op zand en veen. Het noordoostelijke gebied is opener, veen en klei-op-veen. Het land wordt extensief gebruikt als wei- en hooiland en enkele boerenpercelen dienen nog als aardappel- en maïsland.
De Zwagermieden is vooral een vogelgebied, waar nog reukgras groeit.

De Twijzelermieden staat vooral bekend om het kwelwater. Kwel is diep grondwater dat naar de oppervlakte komt. Dit kwelwater is schoon en rijk aan mineralen. Het vormt de basis voor een unieke natuur met zeldzame dier- en plantensoorten, bijvoorbeeld de spaanse ruiter, rietorchis en dotterbloem. Ook de weidevogels voelen zich erg thuis in deze vochtige, open graslanden.


Auteur

Johanna Kommerie Redacteur