Mienskipsprojecten ontvangen bonus van € 2.018

LEEUWARDEN

Vijf initiatieven uit de mienskip ontvingen woensdagavond 12 september een bonus van € 2.018. Gedeputeerde Johannes Kramer reikte de cheques uit tijdens het wekelijkse avondprogramma ‘Iepen UP Live’ van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018).

De vijf winnaars werden gekozen uit liefst 91 projecten ‘fan ûnderen op’. Deze projecten ontvingen dit jaar subsidie uit de tweede tender van het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Met het IMF helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. De vijf winnende projecten sluiten goed aan bij de doelen van LF2018: een iepen mienskip laten zien, waarbij een eigenwijze en betrokken gemeenschap oog heeft voor elkaars ideeën, mogelijkheden en uitdagingen. De winnaars ontvangen daarom de bonus van

De winnaars zijn: Sport en Bewegen - Raerd, ’t Hof van Heden - Engwierum, Musical Cats – Drachten, Schaakeiland - Schiermonnikoog en Kunst en Kids – Leeuwarden.

’t Hof van Heden is een kennistuin waarbij toegankelijkheid, educatie en gezonde voeding centraal staan. De initiatiefnemers gaan het biologisch akkerbouwbedrijf Timpelsteed en de zorgboerderij Vento Verde toegankelijker maken voor toeristen, scholen, peuteropvang en inwoners van Engwierum. Er wordt een voedselbos aangelegd met permanente en eenjarige eetbare planten, vruchten en zaden. Verder zijn er kippen en melkschapen. ’t Hof van Heden biedt een breed scala aan regionaal gezond voedsel. Teven wordt er aandacht besteed aan alle facetten van duurzame, gezonde en regionale voedselproductie en er is ruimte om te leren, te genieten en uit te rusten! Er komt een kennisplein waar men alle informatie kan doorlezen. De ideale ruimte voor schoolklassen om te werken of te starten met een excursie.

Schaken is op Schiermonnikoog de laatste jaren in opkomst. Schoolschaken, schaaklessen en schaakcafé’s zijn populair onder jeugd en volwassenen. Schaken is niet alleen een leuke vrijetijdsbesteding, maar is ook leerzaam, creëert ontmoetingen en legt verbindingen tussen mensen. De stichting Lytje Willem heeft het plan opgevat om twee openbare schaaktafels te plaatsen op het eiland. De borden worden door omliggende ondernemers gefaciliteerd en de schaakstukken zijn omgetoverd tot Schierse stukken. Een derde tafel komt op het nieuw ingerichte schoolplein. Ook Wagenborg doet mee en plaatst twee schaakborden aan boord.