Vier geslachten in

DE WESTEREEN

‘Sa grutsk as in protter’.

Dat is de tachtigjarige Trijntje Kamstra - De Vries uit De Westereen.

Samen met haar dochter Grietje Kamminga-Kamstra (57 jaar) in het midden, kleindochter Nynke Zuidema - Kamminga (26 jaar) en haar achterkleindochter Alyssa Grietje Zuidema van zeven weken vormen zij nu vier geslachten.