Van Loo naar Dokkum

DOKKUM

De gemeente kreeg de materialen in bruikleen.

Dankzij contacten van Hans Zijlstra van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland met de hoofdconservator van het paleis, Johan de Haan, is het gelukt om het interieur naar Dokkum terug te halen. Alle onderdelen zijn dan daadwerkelijk geplaatst in de fractiekamer in het stadhuis. Met de interieuronderdelen uit het paleis, is het historische karakter van de fractiekamer teruggebracht.