Flink meer buurtschapsborden in Achtkarspelen

BUITENPOST - Het aantal buurtschappen in de gemeente Achtkarspelen met een eigen bord wordt flink uitgebreid. De raad van Achtkarspelen besloot donderdagavond tot plaatsing van elf extra borden.

Op dit moment heeft een handvol buurtschappen in Achtkarspelen al de beschikking over een bord. In eerste instantie leek het erop dat daar een achttal buurtschappen bij zouden komen. Het college van b. en w. stelde voor om It Wyldfjild, It Jachtfjild, Mûntsetille, It Utlân, Dykhuzen, Blauhûs, Bouwetille en De Hamsterpein ook van een aanduiding te voorzien.

Via een raadsbreed amendement kwamen daar nog drie buurtschappen bij. Ook Egypte, It Wyldpaed en Hiltsjemuoiswâlden krijgen een bord. ,,De acht nammen dy’t wol op it listke steane, hawwe net in sterkere funksje yn it deistich libben as Egypte, It Wyldpaed en Hiltsjemuoiswâlden”, stelde Tjibbe Brinkman (FNP) in een toelichting.

De ‘levende buurtschappen’ die een bord krijgen maken onderdeel van een selectie van 31 historische locaties die de Stichting Oud-Achtkarspelen in 2014 op een rij heeft gezet. Van diverse raadsfracties kreeg de stichting complimenten voor hun werkzaamheden en steun. Ook wethouder Max de Haan prees de stichting. ,,Zij is een verrijking voor onze cultuur.”