Honderdjarig bestaan Plaatselijk Belang Twijzel

TWIJZEL - Plaatselijk Belang Twijzel organiseert, in verband met haar 100-jarig bestaan, op zaterdag 7 september 2019 de derde Simke Kloosterman Rintocht, een wandeltocht door de prachtige Noardlike Fryske Wâlden. Een mooie aanleiding om de heer Sietse Miedema en de heer Willem Jongsma hierover te laten vertellen. Sietse is voorzitter van Plaatselijk Belang Twijzel. Willem is beheerder van het Simke Kloostermanhûs en zit in het bestuur van It Lien (Het Leen): een stichting die na het overlijden van de bekende schrijfster Simke Kloosterman uit Twijzel in 1938 in het leven werd geroepen.

Sietse is sinds 2014 bestuurslid en tevens voorzitter van deze vereniging. In deze periode van vijf jaar is Plaatselijk Belang Twijzel bezig geweest met grote projecten. Voorbeelden hiervan zijn het opzetten van de dorpsbibliotheek De Klink, het aanleggen van het fietspad langs de Sânsleat in het kader van het project van de Twizeler Mieden, het aanleggen van het Simkepaad en plannen voor een jeu de boules-baan en een dorpsboomgaard.

Vooral het aanleggen van het fietspad langs de Sânsleat en het opzetten van de dorpsbibliotheek zijn Sietse het meeste bijgebleven. De Sânsleat, omdat nog meer mensen al wandelend en fietsend kunnen genieten van de Twizeler Mieden. De dorpsbibliotheek, omdat het een ontmoetingsplek is voor een wat kleinere doelgroep die onder het genot van een kop koffie bij elkaar komt voor een praatje en het uitzoeken van een goed boek.

In 2004 werd de Simke Kloosterman Rintocht voor het eerst gehouden om Twijzel goed op de kaart te zetten. Het idee is ontstaan op een vergadering van de feestcommissie, onderdeel van Plaatselijk Belang Twijzel. Hij werd gehouden op zaterdag 11 september 2004 als belangrijk onderdeel van het jaarlijkse dorpsfeest, dat toen als thema ‘Simke Kloosterman’ had. De tocht werd een groot succes. De tweede Simke Kloosterman Rintocht vond plaats in 2008.

Waarom opnieuw een wandeltocht?

“Om de saamhorigheid, ‘ it mienskipsgefoel’, te bevorderen. Het is heel zichtbaar. Heel veel mensen doen mee als vrijwilliger of als organisator. Het heeft impact.”

Plaatselijk Belang Twijzel heeft een flinke groep mensen geprobeerd bij elkaar te krijgen. Dit is gelukt: er is een werkgroep van een kleine twintig leden bij betrokken. Twee daarvan zijn van het bestuur van Plaatselijk Belang, één van het Lien. Al op de eerste vergadering werden de taken verdeeld zoals onder anderen het uitzetten van de routes, het aanvragen van vergunningen, het zoeken van sponsors, inschrijvingen, promotie via social media en pers, voorzieningen langs de route, muziek en vermaak, vrijwilligers, ehbo.

Willem Jongsma is ook lid van de werkgroep. Hij zit inmiddels tien jaar in het bestuur van It Simke Kloostermanlien. Hij heeft altijd al interesse gehad voor literatuur, cultuur en het “deftige, ietwat mysterieuze” Simke Kloostermanhûs, waar hij als scholier altijd langsfietste. Hij is ‘hikke en tein’ in Twijzel en heeft van jongs af aan in de buurt van het Simke Kloostermanhûs gewoond.

Wat doet het Lien?

It Lien beheert alle bezittingen die Simke achterliet, zoals het huis, de bibliotheek en de landerijen. Een deel van het huis is ingericht als oudheidkamer, hier hangt nog de sfeer van toen en ruik je nog de geur van de tijd rond 1900. Simke Kloosterman heeft vlak voor haar overlijden in 1938 een testament uitgegeven. Daarin staat vastgelegd dat haar bezit zo lang en zo goed mogelijk bewaard moest blijven. Naar aanleiding hiervan is in hetzelfde jaar het Simke Kloostermanlien opgericht. Het bestaat nog steeds en het is bijzonder actief.

Het Lien houdt zich bezig met de promotie van Simke Kloosterman. En dat moet je zo breed mogelijk zien. Zo heeft het Lien in samenwerking met Plaatselijk Belang Twijzel het Simkepaad aangelegd, een kuierpad door de Twizeler Mieden. Van belang te vermelden is zeker ook dat 1 keer per drie jaar de Simke Kloostermanpriis wordt uitgereikt, een prijs van maar liefst € 5.000 voor het beste Friestalige kinderboek. Ook dit jaar, op 17 mei, wordt die prijs weer uitgereikt. Het is altijd een feestelijk gebeuren, met mooie toespraken, officiële oorkondes en muziek. It Lien doet ook aan promotie van het Fries lezen. Een voorbeeld hiervan is dat op 10 april 2019 een voorleeswedstrijd in dorpshuis De Bining in Twijzel werd gehouden voor kinderen van de basisscholen in Achtkarspelen. Het werd een groot succes.

Welke afstanden kunnen deelnemers aan de wandeltocht lopen?

Deelnemers kunnen ervoor kiezen om 5, 20 of 40 kilometer te lopen. Wat ze kunnen verwachten is een mooie route door het prachtige coulissenlandschap van de Friese Wouden, omlijst met muziek en theater. De wandeltocht gaat door het landschap waar Simke geleefd heeft, waar haar gedichten over gaan en waar haar bekende roman ‘De Hoara’s fan Hastings’ zich afspeelt. Er zijn plannen voor het doen van sketches uit het leven van Simke, muziek waar Simke van hield en het laten proeven van hapjes uit het kookboek van Simke. Sietse en Willem schatten in dat er rond de 1000 deelnemers zullen zijn aan de wandeltocht.

Wat doet Plaatselijk Belang Twijzel nog meer om haar 100-jarig bestaan te vieren?

In verband met het 100-jarig bestaan wordt in juni een fotowedstrijd uitgeschreven, in september is er een pubquiz, in oktober komt er een spokentocht en in november wordt een historische avond georganiseerd. Alle activiteiten hebben een link met Twijzel. Kortom: een aaneenschakeling van interessante, op (de geschiedenis van) Twijzel gerichte activiteiten!

Voor meer info: plaatselijkbelangtwijzel@gmail.com, Tel. secretaris Plaatselijk Belang Twijzel: 0511-543145

www.simkekloosterman.frl