Regionale winnaars Frysk Diktee

Regio - Grieteke Schrama van basisschool Mooitaki uit Bitgummole kan het beste Fries schrijven van alle basisschoolleerlingen in Fryslân. Tweede werd Baukje Anna Klimstra van basisschool De Griffel in Lioessens met 20,5 fouten. Emma Koree van basisschool De Eker in Anjum eindigde op de derde plek met 21,5 fouten.

Er deden in totaal 22 leerlingen van 10 scholen mee aan de finale van het Lyts Frysk Diktee.

Met 16 fouten werd Grieteke de winnaar van het Lyts Frysk Diktee in het provinciehuis in Leeuwarden.

Schrijfster Lida Dijkstra schreef de dicteetekst en las dit jaar het dictee voor. Lida Dijkstra is al 25 jaar schrijfster van kinderboeken. Binnenkort verschijnt haar nieuwe kinderboek ‘It spûkskip en 24 oare koarte ferhalen’ met 25 verhalen van de schrijfster.

De organisatie van het dictee is in handen van Cedin, Afûk, Fryske Akademy en de provincie Fryslân.