Vogelwachten actief in de regio

Westergeest /Triemen -Leden van de vogelwacht Westergeest /Triemen gingen zaterdagmorgen het reservaat nabij Westergeest in gingen het weiland afzoeken op eieren van de weidevogels.

Nadat de eierenstand de afgelopen jaren was afgenomen kon men zaterdag na afloop wat positiever zijn. Ook mede door de plasdras die het afgelopen jaar was aangelegd vond men nesten van de kievit, grutto, scholekster, tureluur, meerkoet en eend.

Vogelwacht Oudwoude was zaterdag bezig om de greppels in het land bij boer Bosma aan de Dellenswei in Oudwoude vol te laten lopen met water.

Door de droogte van de afgelopen weken is er weinig voedsel voor de vogels en hun jongen. Men hoopt dat door de greppels vol water te laten lopen dat de vogels meer voedsel kunnen vinden.

Firma Lieuwes stelde de pomp beschikbaar en Renze de Jager zorgde voor de paardenkracht die de pomp moest aandrijven.