Vogelwacht Kollum met Prins Bernhardschool het veld in

Kollum - De vogelwacht Kollum e.o is een vereniging die zich inzet voor de weidevogelstand. Ook de Prins Bernardschool in Kollum heeft aandacht voor de nabije natuur altijd hoog in het vaandel staan.

Een combinatie die deze vrijdagmorgen met enthousiasme benut is. Groep 6/7 van Meester Johannes Wiersma is onder begeleiding van ervaren nazorgers het veld ingegaan.

Het unieke verhaal van de grutto (Kening fan ‘e Greide), kKievit, sScholekster en tureluur is verteld en beleefd. De kinderen hebben de vogels zien vliegen, de eieren bekeken en er was zelfs een groepje die letterlijk de kievitsjongen uit het ei zagen komen.