Internationale belangstelling voor ingediende motie van Algemeen Belang Dongeradeel

Moddergat Vorige week mochten Jannie van Midlum, Taeke Visser en Pieter L. Braaksma namens ABD/Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân bijzondere gasten ontvangen op de dijk bij Moddergat.

Dit naar aanleiding van een door Algemeen Belang Dongeradeel (mei 2018) ingediende en met ruime meerderheid aangenomen motie. De motie pleitte voor bijzondere rechten voor UNESCO Werelderfgoed Waddenzee.

Laura Burgers, jurist, schrijver en werkzaam bij de Universiteit Amsterdam kwam samen met Jean Chamel, een antropoloog uit Genève en werkzaam bij het Natuurhistorisch museum in Parijs, naar het hoge noorden.

Het werd een interessante, leerzame en enthousiaste avond voor zowel de gasten als voor ABD/Gemeentebelangen NEF. Ze waren het eens dat de ramp van de MSC ZOE aantoont dat het unieke Waddengebied kwetsbaar is en daarom een aparte en speciale status verdient.

Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân zal daarom binnenkort met een nieuwe motie komen.