ChristenUnie ondertekent 4-puntenplan voor Noord-Nederland

Moddergat - De ChristenUnie heeft vrijdagmiddag op de Waddendijk in Moddergat het Europees 4-puntenplan voor Noord-Nederland getekend.

“Het Noorden is uniek wat betreft het Waddengebied, de landbouw, de kansen voor duurzaam vervoer en de minderheidstalen”, aldus Anja Haga, kandidaat Europarlementariër namens de ChristenUnie-SGP. “Noord-Nederland is hierin een voorbeeldregio voor Europa”. Deze voorbeeldfunctie kan wat betreft de ChristenUnie nog verder versterkt worden. Daarom hebben vier ChristenUnie-politici uit Noord-Nederland het plan ‘Noord-Nederland: Trots van Europa’ ondertekend.

Werelderfgoed Waddenzee en Europese Kringlooplandbouw kunnen volgens Wiebo de Vries, Fractievoorzitter ChristenUnie Fryslân, en medeondertekenaar van het plan, niet ontbreken in het plan: “Het Waddengebied is een uniek natuurgebied. We pleiten daarom voor plasticvrije zeeën en het terugdringen van risico’s van scheepvaartincidenten. Ook zijn er enorme uitdagingen op het gebied van klimaat, leefomgeving en biodiversiteit. Wat ons betreft vindt er in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) een omslag plaats naar kringlooplandbouw, zodat de voedselproductie verduurzaamt.”

De regionale bereikbaarheid en minderheidstalen worden toegelicht door Bernadette van den Berg, Fractievoorzitter ChristenUnie Drenthe: “Wij denken dat op afstanden tot 1000 kilometer de trein hét vervoersmiddel kan zijn, in plaats van het vliegtuig. In Noord-Nederland zijn de OV-verbindingen nog onvoldoende, daarom is aanleg van de Wunderline, Lelylijn en Nedersaksenlijn noodzakelijk. Ook de aandacht voor minderheidstalen, zoals het Nedersaksisch en het Frysk, op Europees niveau kan stukken beter wat ons betreft. Daarom ondertekening ik dit plan van harte.”