Veertien steunfractieleden in Achtkarspelen benoemd

BUITENPOST - In de gemeenteraad van Achtkarspelen zijn donderdagavond veertien steunfractieleden benoemd.

De steunfractieleden waren als schaduwraadslid al volop actief voor hun partijen. Door de benoeming hebben ze veel meer bevoegdheden gekregen. Zo kunnen de steunfractieleden voortaan onder meer aanschuiven bij de informatiecarrousels waarbij de politiek wordt geïnformeerd over onderwerpen die later op de raadsagenda terugkomen.

Met de benoeming van steunfractieleden wil Achtkarspelen meer mensen betrekken bij het politieke proces. Ook maakt het opereren met steunfractieleden het raadswerk voor kleinere partijen beheersbaarder.

Burgemeester Oebele Brouwer sprak bij de installatie van de steunfractieleden van een ‘prachtige avond voor de hele gemeenschap’. Jullie geven invulling aan burgerparticipatie, zo zei Brouwer richting de hulptroepen.

De veertien steunfractieleden die in de raadszaal van Achtkarspelen de eed of de belofte aflegden zijn Sandra van der Ploeg (CDA), Wopke Veenstra (FNP), Rein van der Wal (FNP), Dineke Terpstra-Kerkhof (GBA), Edwin de Vries (GBA), Anita Vellema (ChristenUnie), Klaas Sietse van der Wal (ChristenUnie), Alie Ferwerda (PvdA), Hink Speulman (PvdA), Hans van der Laan (PVV), Jeffrey Graansma (PVV), Marleen Miedema (GroenLinks), Rick Weggen (GroenLinks) en Mieke de Kluijver (VVD).