Veel belangstelling zondag bij Pinksterfeest in Veenklooster

Veenklooster - Zondagmiddag 9 juni was er samenzang met medewerking van het Chr Westerlauwers Mannenkoor bij het Pinksterfeest in Veenklooster in de grote tent.

Iedereen werd welkom geheten door Tineke Bijleveld namens het bestuur Pinksterfeest. De dienst werd geleid door ds. Kees van Velzen uit Zeeland. Koorliefhebbers hadden weer een geweldige middag met als dirigent Jan Hibma. In de muziekwereld is Jan zeker geen onbekende want op 14 jarige leeftijd begon hij al met dirigeren. Ook speelde hij op jeugdige leeftijd mee in het Frysk fanfare orkest. Naast nu 2 Friese mannenkoren is hij ook verbonden als dirigent bij enkele muziekverenigingen. Organist was Jan Kroeske.