Federatiekaatsen jeugd Niawier

NIAWIER - Woensdag 12 juni werd er een federatiewedstrijd voor welpen en pupillen georganiseerd in Niawier bij kaatsvereniging de Trije Doarpen.

‘s Middags viel de regen nog met bakken uit de hemel, maar gelukkig klaarde het rond 18.00 uur op en kon er droog gekaatst worden. Er werd gespeeld in drie speelvelden.

Er hadden zich 4 welpenmeisjes opgeven, zij kaatsten ieder voor zich een keer met elkaar en een keer tegen elkaar. De eersten werden bij elkaar opgeteld en aan het eind van de rit bleek Lyanne Jongsma net èèn eerst meer te hebben dan Jeska Koning. Lyanne ging met de krans naar huis en Jeska kreeg de tweede prijs.

Bij de welpenjongens waren 6 parturen en werd er gekaatst met een winaars -en verliezersronde. Jelmer Allema en Gerard Boersma wonnen de eerste van Harke Slagman en Renke Jacob Cuperus en kwamen zo met een staand nummer in de finale. Deze kaatsten ze tegen een oppermachtige Niek Dijkstra en Thymen Damstra. Niek en Thymen wonnen met 5-2 6-0 en gingen met de felbegeerde krans naar huis. Jelmer en Gerard wonnen de tweede prijs. De finale in de verliezersronde ging tussen Renke Jacob en Harke tegen Frederik Slagman en Jorn Wiersma. Ook deze werd beslist op de stand van 5-2 6-2 in het voordeel van Frederik en Jorn.

De pupillenmeisje waren goed vertegenwoordigd. Maar liefst 8 partuur stonden hier op de lijst. In de eerste omloop waren er meteen twee spannende partijen die beide op 5-4 6-6 werden beslist. De finale ging hier tussen de parturen Doutsen Veendorp en Hilde Pauzenga en Joke de Jong en Laura Allema. Eerstgenoemde was een maatje te groot en wonnen de kransen. Laura en Joke gingen met de tweede prijs naar huis. De verliezersronde werd gewonnen door Richtje Bandstra en Jolanda Bandstra, zij wonnen van Marije Keegstra en Sanne Janette Cuperus die met de tweede prijs naar huis gingen.

Bij de pupillenjongens waren de parturen aan elkaar gewaagd, in de eerste omloop werd er om elke punt gestreden en eindigden beide partijen in 5-4. Partuur 5 had een staand nummer en kon zich bij winst meteen naar de finale kaatsen. Het ging lange tijd gelijk op maar uiteindelijk wisten Stijn de Haas en Reinder v/d Woude de winst toch naar zich toe te trekken. Ze mochten het in de finale opnemen tegen Wybren de Vries en Martijn Mossel. Laatst genoemde wist een voorsprong te nemen, maar Stijn en Reinder vochten zich terug. Uitendelijk werd het vijf eersten gelijk en wisten Wybren en Martijn bij 5-5 2-6 het winnende punt te maken. De verliezersronde werd hier gewonnen door Marten Jan Koree en Wietse Hedman Annema

Uitslagen:

Welpenmeisjes 1ste Lyanne Jongsma Damwoude

2de Jeska Koning Dokkum

Welpenjongens 1ste Niek Dijkstra Anjum

Thymen Damstra Driesum

2de Jelmer Allema Niawier

Gerard Boersma Wouterswoude

1ste verl Frederik Slagman Morra

Jorn Wiersma Hantumhuizen

Pupillenmeisjes 1ste Doutsen Veendorp Ee

Hilde Pauzenga Nes

2de Laura Allema Niawier

Joke de Jong Moddergat

1ste verl Richtje Bandstra Oosternijkerk

Jolanda Bandstra Anjum

2de verl Marije Keegstra Nes

Sanne Janette Cuperus Oosternijkerk

Pupillenjongens 1ste Wybren de Vries Nes

Martijn Mossel Rinsumageest

2de Stijn de Haas Dokkum

Reinder v/d Woude Hantum

1ste verl Wietse Hedman Annema Driesum

Marten Jan Koree Anjum