Romeinse mantelspeld voor Museum Dokkum

Museum Dokkum krijgt een fibula - een mantelspeld die in gebruik was bij de Romeinen - in langdurig bruikleen van de Ottema-Kingma stichting.

De mantelspeld, of beter gezegd: een deel ervan, is in de herfst van 2015 gevonden door amateurhistoricus Wytse Tjepkema in het noordoosten van Friesland.

Hij vond een halve, verguld zilveren fibula uit de zesde eeuw na Christus. Die bleek perfect aan te sluiten op een andere halve mantelspeld, die kort daarvoor was gevonden door Tjeerd Hiemstra, een vriend van Tjepkema.

Enkel de speld ontbreekt

Onderzoek aan de Groninger universiteit wees uit dat ze werkelijk bij elkaar hoorden. Die zijn inmiddels weer aan elkaar gezet bij Archeocare in Maarssen. Enkel de speld die aan de achterkant heeft gezeten ontbreekt nog.

De vinders, die hem tijdelijk tentoonstelden in de expositie in het Fries Museum, boden hem aan Museum Dokkum aan, maar dat heeft geen aankoopfonds. Daarom is de speld gekocht door de Ottema-Kingma stichting, die hem in langdurig bruikleen aan het museum geeft. De mantelspeld is daar vanaf komende maand te zien.

Lees ook: