Tien dorpen in Noordwest-Friesland gaan aan de slag voor biodiversiteit

Tien dorpen in Noordwest-Friesland gaan met elkaar aan de slag om de teruglopende biodiversiteit te stimuleren.

Zo worden er 'vlinderwalhalla's' gezaaid, stinzenplanten geplant en keverbanken aangelegd. Het project heet Natuerlik Ferskaat en wordt uitgevoerd samen met de Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Friesland.

De deelnemende dorpen zijn Achlum, Berltsum, Boer, Burgwerd, Dongjum, Easterwierrum, Oosterbierum, Peins, Ried en Vrouwenparochie. Zaterdag gaat het project van start met een excursie langs plekken die goed zijn voor de biodiversiteit, zoals de Kloostertuin in Oosterbierum en het Hemmemapark in Berltsum.