Ontwikkelingsmaatschappij voor nieuw mfa Jistrum

Er komt een zogeheten Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) in Jistrum voor de oprichting van een nieuwe multifunctionele accommodatie.

Het dorp is al een paar jaar bezig ideeën te vormen over een grote voorziening in het hart van het dorp. Die moet plaats bieden aan de fuserende christelijke en openbare basisschool, met een integraal kindcentrum (ikc). Daarnaast moeten de verenigingen erin gehuisvest worden. Verder is het een ontmoetingsruimte, voor jong en oud. Het gaat erom dat het dorp leefbaar en toekomstbestendig blijft.

Tytsjerksteradiel heeft Jistrum aangedragen als DOM, zodat het complexe project extra ondersteuning krijgt van gemeente en provincie. In zo'n dorpsontwikkelingsmaatschappij zitten actieve inwoners, die op deze manier op gelijkwaardige basis kunnen samenwerken met overheden. Er komt geld en expertise beschikbaar voor de planvorming.

Het is de bedoeling dat er een ontwikkelingsplan komt. Zo moet er gekeken worden naar de veranderingen op meerdere plekken in het dorp en wat er op die locaties moet gebeuren. Ook wordt uiteraard onderzocht of het voornemen financieel haalbaar is. Als de zogeheten 'businesscase' er is, volgt het besluit om al dan niet door te zetten richting bouw. De ambitie is om in begin 2021 de schep in de grond te zetten.