Impuls voor reanimatienetwerk in Achtkarspelen

BUITENPOST - Achtkarspelen maakt werk van een versterking van het reanimatienetwerk in de gemeente. Met de impuls wil Achtkarspelen meer burgerhulpverleners krijgen, zodat het reanimatienetwerk op het gewenste niveau van twee procent van het inwonertal komt.

Om dit te bewerkstelligen, gaat Achtkarspelen inventariseren welke personeelsleden en welke vrijwilligers bij verenigingen en buurt- en dorpshuizen et cetera bereid zijn om een reanimatiecursus te volgen. De gemeente steekt eenmalig maximaal 7500 euro in het project.

Het reanimatienetwerk was donderdag onderwerp van gesprek in de gemeenteraad bij de behandeling van de Kadernota 2020. De politiek steunde unaniem een motie om tot een dekkend netwerk te komen. ,,Kordaat optreden is van levensbelang”, stelde Rinus Buising in een toelichting. ,,Binnen zes minuten moet de hulp zijn opgestart.”

Op basis van de meest recente inventarisatie (van 14 juni 2019) is gebleken dat het aantal reanimatie-burgerhulpverleners in de gemeente Achtkarspelen gestegen is tot 1,63%. De organisatie HartslagNu hanteert als norm dat er een dekkend reanimatienetwerk te realiseren valt als twee procent van de bevolking burgerhulpverlener is. Dit betekent dat er - verdeeld over de afzonderlijke dorpen - in Achtkarspelen in totaal nog een tekort is van 110 burgerhulpverleners is.

Op dit moment is er nog geen enkele gemeente in Nederland die met het reanimatienetwerk een dekking van twee procent heeft. Achtkarspelen wil als eerste dat niveau halen.

Het grote belang van gekwalificeerde burgerhulpverleners en AED’s werd tijdens de discussie onderstreept door een onwelwording van een scheidsrechter op sportpark De Bosk in Harkema. Door goed en adequaat handelen kon daar in juni met behulp van een AED een reanimatie worden gestart. ,,Het is levensreddend geweest.”