Onderzoek naar haalbaarheid mfc in Tytsjerk

Er komt een haalbaarheidsonderzoek voor een multifunctioneel centrum in Tytsjerk.

Daarin moeten alle voorzieningen in het dorp een plekje krijgen, waaronder het dorpshuis, de peuteropvang en de school.

De gemeente Tytsjerksteradiel draagt 10.500 euro bij voor het schoolgedeelte van het onderzoek. Het huidige schoolgebouw is namelijk verouderd en te klein voor de fusieschool die in 2018 ontstond. Nieuwbouw is daardoor noodzakelijk.

De gemeente staat garant voor de overige 10.500 euro die Dorpsbelang Tytsjerk hoopt te bemachtigen vanuit het Iepen Mienskipsfûns.