Verlate Burendag leidt tot buurtapp voor De Zwaluw

Surhuisterveen - Ze waren eigenlijk een week te laat, maar op de Zwaluw was de burendag er zaterdag niet minder om.

Door omstandigheden konden de straatbewoners van De Zwaluw in Surhuisterveen hun barbecue vorige week niet samen met alle andere buurten van Nederland houden, daarom deden ze het dit weekeinde. En dat was een geluk, want het weer werkte prima mee. ,,It waar wie no better as foarrich wykein. Doe wienen der in pear dy’t net koenen, no wienen se der allegear by’’, zegt Tineke Rinsma. En de traditie wordt voortgezet, want een van de buren stelde zijn erf al beschikbaar voor Burendag 2020.

Losser

Vorig jaar deed de straat voor het eerst mee, maar toen bleef het heel bescheiden bij samen koffie drinken. ,,Dat wie om te prebearjen, om te sjen oft der wol belangstelling wie. En dy wie der. Sels minsken dy’t normaal eins gjin kontakt op de buert ha, dy kamen del. Kinst fernimme dat de minsken no wat losser binne tsjin mekoar, eefkes in hân opstekke en sa.’’

Een andere gevolg van de barbecue is een nieuwe appgroep voor de buurt, waar ook een paar bewoners van de Nachtegaal bij zijn aangesloten. Het is bedoeld als een sociale app, legt Rinsma uit, niet als buurtpreventie-app zoals veel buurten die al hebben. ,,Hjiryn melde wy it as in âlde buorfrou nei it sikehûs moat en sa. It giet mear om it meilibjen en de betrokkenheid ûnderling.’’

Ferskûlje

Burendag werkt dus wel, vindt Rinsma. ,,Ek al is it yn feite kommersjeel. Mar kinst dy der moai achter ferskûlje. Sels soe ik net gau in buertbarbecue organiseare. As minsken no net komme, dan witst dat it net persoanlik bedoeld is. Dit is makliker.’’ En de activiteit werkt door, zoals de appgroep laat zien.

,,Wy ha hjir no net mear in buertferieing, mar sa’n appgroep soe sels wolris it begjin wêze kinne fan in nije ferbining. Wy ha hjir froeger wol in buertferiening hân, mar op’t lêst woe dat net mear en is it opheven. Sa’n lyts buertsje is better te behappen.’’