Meetnetwerk voor duisternis in het Noorden: ook Ameland en Lauwersmeer krijgen stations

Sterrenkundigen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben het initiatief genomen voor een duisternismeetnetwerk in Noord-Nederland. Dit netwerk zal straks bestaan uit zes stations waar de duisternis wordt gemeten.

De RUG meet sinds enige tijd op vier plekken de duisternis: dat is in woonwijk De Held en op de Zernike Campus in Groningen, in Roodeschool en in Sellingen. Er komen ook nog meetstations op Ameland en in Hornhuizen in Groningen bij.

Begin november wordt er bovendien een meter in het Nationaal Park Lauwersmeer geplaatst. Het park werd in oktober 2016 door de International Dark Sky Association uitgeroepen tot het tweede Dark Sky Park van Nederland.

Een Dark Sky Park is een gebied waar de duisternis behouden blijft en waar bezoekers ‘s nachts welkom zijn om die duisternis te beleven en de sterrenhemel te zien. Het andere Dark Sky Park ligt op de Boschplaat bij Terschelling.

Vanuit de duisternisstations kan de duisternis gevolgd worden en zo nodig worden bewaakt. Nederland is een van de landen met de meeste lichtvervuiling ter wereld. Onderzoekers van de RUG als Spinoza-winnares prof.dr. Amina Helmi en Theo Jurriens zijn bezorgd dat binnen 25 jaar de duisternis in Europa verdwijnt. Dat zal volgens hen vergaande gevolgen hebben voor mens, natuur en cultuur.

In het Lauwersmeergebied neemt het Kapteyn Instituut, de afdeling sterrenkunde van de Rijksuniversiteit Groningen, volgend jaar ook een sterrenwacht in gebruik. De bouw is in september gestart. Het gebouw verrijst op het terrein Bosschuur, het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer.

De metingen van de huidige en toekomstige duisternismeetstations zijn te volgen op www.washetdonker.nl