Achtkarspelen houdt komende jaren geld over ondanks zorgkosten

Ondanks de hoge kosten voor zorgtaken houdt Achtkarspelen de komende vier jaar geld over op de begroting.

Over dit jaar verwacht Achtkarspelen nog een tekort van 2,3 miljoen euro, vooral door hoge kosten voor zorgtaken, maar het zit Achtkarspelen eigenlijk niet tegen. Door de economische groei neemt het aantal banen toe. De werkloosheid ligt onder het Fries gemiddelde en het aantal bijstandsuitkeringen neemt af. De afgeronde aanleg van glasvezel maakt verdere digitalisering mogelijk en de vraagt naar woningen neemt toe.

De kosten voor jeugdzorg en huishoudelijke hulp, die vorig jaar 3,2 miljoen euro te hoog uitvielen, zijn flink teruggebracht. Er blijft een tekort van 1,7 miljoen euro over, maar dat kan volgend jaar precies gedekt worden door het extra geld dat het rijk hiervoor beschikbaar stelt.

Lasten burgers stijgen wel wat

Achtkarspelen heeft ook een redelijke reservepot. De algemene reserve staat eind dit jaar op 13,8 miljoen euro en loopt de komende vier jaar nog op. Zo worden in 2020 de Eneco-aandelen verkocht. Het college onderzoekt of een deel kan worden gebruikt om vaste lasten te verlagen.

De gunstige cijfers betekenen overigens niet dat de belastingen voor inwoners op hetzelfde peil blijven. De OZB gaat wegens de inflatie omhoog met 2 procent. De afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn en omdat de kosten omhoog gaan, stijgen ook de tarieven. Meerpersoonshuishoudens gaan van 306,24 naar 335,03 euro en eenpersoonshuishoudens van 214,20 naar 234,52 euro. De rioolheffing stijgt met 8 procent, oftewel 12,39 euro.

Geld voor vervanging zieke ambtenaren

Er staan ook nieuwe uitgaven in de begroting en het leeuwendeel daarvan wordt besteed aan de gemeentelijke organisatie, veiligheid en milieu. Zo wordt er meer geld uitgetrokken voor de vervanging van zieke ambtenaren. Er gaan ook meer financiën naar de Veiligheidsregio en de gemeente krijgt er een volledige arbeidsplek bij om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid een slinger te geven.

De gemeenteraad vergadert op 31 oktober over de begroting.