Vermilion mag langer gas winnen bij Iniaheide en Earnewâld

De minister van Economische Zaken en Klimaat stemt toe in verlenging van de aardgaswinning bij Nijega en Earnewâld.

Vermilion mag bij Earnewâld tot 2033 nog 342 miljoen kubieke meter aardgas produceren via een put aan de Ds. Van der Veenweg. De afgelopen zes jaar kwam hier al 165 miljoen kuub gas boven de grond. De extra bodemdaling wordt geraamd op 1,2 centimeter, waarmee het totaal sinds het begin van de metingen zou uitkomen op 6,2 centimeter.

Uit een gasveld tussen Iniaheide en Nijega mag Vermilion tot 2032 nog 472 miljoen kuub aardgas winnen. Tussen 1978 en 1991 is daar al 288 miljoen kuub geproduceerd. De extra bodedaling zou hier 7 millimeter bedragen. Samen met de lopende gaswinning van Vermilion en de NAM uit putten in de omgeving zal de totale extra bodemdaling in het gebied 2,7 centimeter zijn, aldus de raming.

De minister heeft over beide verlengde gaswinningen adviezen ontvangen van de provincie, Wetterskip Fryslân en de betrokken gemeenten. Deze adviezen waren over het algemeen negatief, deels omdat de overheden vinden dat het gedaan moet zijn met de productie van fossiele brandstoffen.

Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen is de kans op voelbare aardbevingen en bodemtrillingen bij de Vermilion-projecten te verwaarlozen. De minister wijst er op dat er geen nieuwe gasvelden in exploitatie worden genomen.

Beide ontwerp-instemmingen van EZ met de winningsplannen liggen nog tot 21 november ter visie. Op 30 oktober is er een informatieavond in Earnewâld.