Noardeast-Friese 'logeerboeren' gaan woensdag met de trein

Peter Reitsma (18) uit Burdaard en zijn maten trokken twee weken geleden op de trekker naar Den Haag. Woensdag gaan ze weer, maar dan met de trein.

‘Vermoeide boeren uit Holwerd krijgen onderdak in Zeewolde’, schreef de krant destijds. Voor de goeie orde: die boeren kwamen dus niet uit Holwerd en ze waren ook niet vermoeid. Een beetje verdwaald, dat wel.

Na een lange protestdag op het Malieveld toog een groepje jonge boeren uit Burdaard en omstreken terug naar huis. ,,Dat gie net soepel’’, blikt één van hen, Peter Reitsma, terug. Ze belandden op wegen die ze niet hebben moesten: de navigatie-app op de mobiele telefoon hielp niet mee. Een kapot achterlicht zat ze ook dwars. En toen was daar ineens de marechaussee, die met het in beslag nemen van de trekkers dreigde als ze door zouden rijden. De boeren regelden een slaapplek in Zeewolde.

‘Mar no mei de trein’

Vandaag gaan ze weer richting Den Haag en Bilthoven om te demonstreren. ,,Mar no mei de trein.’’ De reis twee weken terug was slecht voorbereid, geeft Reitsma toe, en een hoop gedoe. Ook al kregen ze een tank diesel voor de terugweg van de boer die ze een slaapplek bood.

Reitsma zit op de landbouwschool en zou in de toekomst graag het melkveebedrijf van zijn ouders overnemen. ,,Mar mei al dy nije regeltsjes wurdt dat der net makliker op. Ynienen is der no in stikstofprobleem, dêr’t je earder neat oer hearden.’’ De oplossing hoeft van hem niet alleen bij de boeren vandaan te komen.