Gemeenten ondertekenen samenwerkingsovereenkomst ‘Kindpakket’

Damwâld - In het gemeentehuis in Damwâld is woensdagochtend een samenwerkingsovereenkomst van het ‘Kindpakket’ ondertekend. Deze overeenkomst geldt voor een periode van 4 jaar.

De ondertekening vond plaats door: L. Buwalda van het Jeugdfonds Cultuur Friesland; mevrouw C. van der Laan van het Jeugdfonds Sport Friesland; mevrouw J. Jansen van Stichting Leergeld Friesland Oost; wethouder Rommy Kempenaar van de gemeente Dantumadiel en wethouder Jouke Douwe de Vries van de gemeente Noardeast-Fryslân.

De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân subsidiëren al een aantal jaren deze stichtingen en hebben nu voor de komende 4 jaar opnieuw een convenant afgesloten. Met het afsluiten van het convenant willen de gemeenten voorkomen dat kinderen die opgroeien in gezinnen met een smalle beurs, worden buitengesloten. Meedoen aan sport, cultuur, binnen- en buitenschoolse activiteiten moet namelijk mogelijk zijn voor alle kinderen in Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.

Voor kinderen is het belangrijk dat ze mee kunnen doen aan sport, een muziekles, een verjaardag of op schoolreis kunnen gaan. Helaas is dit niet voor alle kinderen mogelijk. In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Het Kindpakket is een gezamenlijk initiatief van Stichting Jeugdfonds Cultuur Friesland, Stichting Leergeld Friesland Oost en Stichting Jeugdfonds Cultuur Friesland. Via www.kindpakket.nl kunnen zowel ouders als intermediairs aanvragen doen via één portaal.