Bette Dam op zoek naar de vijand

KOLLUM - Woensdag 6 november kwam Bette Dam naar Campus Kollum. Voor deze avond was veel belangstelling.

Bette Dam vertelde over haar ervaringen in het Oosten. Ze ontdekte hoe weinig de soldaten wisten over hun vijand. Ze besloot het militaire kamp te verlaten en zelfstandig op zoek te gaan naar de gevreesde talibanleider moellah Omar.

Bette Dam woonde van 2009 tot 2014 in Kabul, Afghanistan, waar ze onder meer werkte als correspondent voor NRC Handelsblad en de Wereldomroep.

In 2019 verscheen het boek ‘Op zoek naar de vijand’ over Taliban-leider Mohammed Omar. Op zoek naar de vijand is het verslag van een adembenemende zoektocht die haar tot in de gevaarlijkste delen van Afghanistan voerde. We lezen over Omars eerste Koranlessen, de jihad tegen de Sovjet-Unie, zijn opstand tegen gewelddadige krijgsheren, zijn hoop op hulp van de internationale gemeenschap en zijn verbittering over wat de Amerikanen sinds 2001 in zijn land hebben aangericht. Bette Dam reconstrueert als eerste westerse journalist het leven van Omar en doet baanbrekende ontdekkingen over een regime waar zo vele aannames over bestaan, maar waar, zo blijkt, weinig concreet onderzoek naar gedaan is.