CBS De Frissel ontvangt Franse onderwijsdeskundigen

Feanwâlden - CBS De Frissel in Feanwâlden is dinsdag bezocht door een groep Fransen. Onder hen waren verschillende onderwijsinspecteurs en directeuren uit het voortgezet en primair onderwijs.

Zij brachten een bezoek aan de school omdat op CBS De Frissel in het Nederlands, Fries en Engels wordt lesgegeven. De deskundigen wilden graag onderzoeken hoe de school inhoud geeft aan het onderwijs in de drie talen.

Als start van het bezoek kregen de gasten een rondleiding van leerlingen uit groep 8. De voertaal was Engels. Vervolgens kregen ze een presentatie over de school en over een werkvorm die wordt gebruikt om de talen te integreren in het onderwijs. Ook werd er verteld over de plannen en de wet- en regelgeving op dit gebied.

Verder konden ze in alle groepen ervaren hoe vormgegeven wordt aan de drietaligheid in de groepen. Er waren allerlei activiteiten op taalgebied. Leerlingen van groep 8 lazen voor in groep 1 en 2, er werden liedjes gezongen, er werden spelletjes gespeeld met woordkaarten en er waren activiteiten op de chromebooks. In drie talen.