DoeDag voor groep 8 op het Nordwin College in Buitenpost

BUITENPOST Woensdag 20 november werd op het Nordwin College in Buitenpost weer de Doe Dag en de Open Avond gehouden.

Overdag stond de school open voor diegenen die zich van tevoren hebben aangemeld. Alle leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen konden woensdag kennismaken met het voortgezet onderwijs van het Nordwin College in Buitenpost. ‘s Avonds was iedereen van harte welkom. Leerlingen van het Nordwin College begeleidden alle nieuwe leerlingen en staken de handen uit de mouwen om alle activiteiten goed te laten verlopen.

Overdag tijdens de Doe Dag volgen de deelnemers minilessen en krijgen zo een goede indruk van wat Nordwin College te bieden heeft. Bij de minilessen kwamen zowel de theorievakken als de praktijkvakken aanbod. Veel leerlingen gaan naar het Nordwin College, omdat ze praktijkvakken belangrijk vinden. Al in de onderbouw wordt hier dan ook flink aandacht aan besteed.

Tijdens de uren Praktische Sector kregen de leerlingen onder andere les in Bloem & Design, Groen, Plant & Productie, Dier & Welzijn en Voeding & Gezondheid. Tijdens de technieklessen wordt ook gebruik gemaakt van Lego. Nordwin College heeft daarvoor speciaal een Lego studio gerealiseerd.

Foto’s Sake Beerstra