Buurthuiskamer Leger des Heils aan Oostersingel in Dokkum

DOKKUM – In de sfeer van de Elfstedenschaatstocht is donderdagmiddag aan de Oostersingel in Dokkum de locatie van het Leger des Heils geopend.

Wethouder Pytsje de Graaf en Elzo Edens, algemeen directeur Leger des Heils Welzijn& Gezondheid Noord, keerden samen een houten pijl vanuit het nieuwe ontmoetingscentrum naar de buitenwereld.

In de hoog vormgegeven pijl, met daarbij tweemaal de cijfers vijftig, is door het Werkcentrum van het heilsleger een idee van Regina de Graaf uitgewerkt over het keerpunt in Dokkum bij de Elfstedentocht. De organisatie wil, aldus Edens in de lijn van wijlen majoor Bosshardt, mensen vanuit alle richtingen vooral ten dienste staan bij ook hun terugkeer naar de maatschappij. “Dienen is niet: wat moet je doen. Maar, hoe kunnen wij van betekenis voor je zijn. Voor en door elkaar”. Hij verwees hierbij naar de twee slogans van het heilsleger: ‘God dienen is mensen dienen’. En: ‘Mensen dienen is God dienen’.

Bij Bosshardt

Het pand, dat beneden fungeert als een ontmoetingsplaats, biedt boven ruimte aan een negental huurders die ambulante zorg genieten. Wethouder De Graaf bestempelde het project, in het Nederlands, als kansrijk. De achterliggende vraag wat Dokkum tot nu toe ontbeerde, is naar haar zeggen hiermee beantwoord: “Een ontmoetingsplaats”. De benedenruimte wordt aangeduid als ‘Bij Bosshardt, de huiskamer van de buurt”.

Foto’s Jelle Raap