Tikkertje in sporthal Kollumerzwaag

KOLLUMERZWAAG Donderdagmiddag werden de voorrondes voor het Fries Kampioenschap tikkertje gespeeld in sporthal de Saedkampe in Kollumerzwaag.

De Buurtsportcoaches Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, met behulp van stagiaires, hadden dit evenement georganiseerd.

De kinderen van de basisschool groep 5 t/m 8 uit de dorpen van de voormalige gemeente Kollumerland waren hiervoor uitgenodigd. Ze moesten afwisselend tikker en loper zijn en om speeltoestellen manoevrerend moest er hard gelopen worden.

Binnen 25 seconden moest je je tegenstander hebben getikt. In de hal stond een grote secondeteller, een schotklok die afloopt. Als iemand getikt werd, was het resterend aantal seconden voor de tikker. De loper kreeg het andere deel van de 25 seconden op zijn of haar puntenlijst.

Na de tweede pauze werden de winnaars uit de 3 poules bekend gemaakt en die mochten in de finale nog tegen elkaar spelen. In de spannende finale hadden Wesley Rekker en Lieuwe Jan van Assen beide evenveel punten behaald en verdienden hiermee een startbewijs voor de finale in Drachten, waar alle finalisten uit de gehele provincie Fryslân het tegen elkaar op moeten nemen. Jitse de Vries werd derde, maar omdat de nummers 1 en 2 evenveel punten hadden tweede. Ze kregen alle drie een fraaie medaille uitgereikt door de Buurtsportcoaches.

Finale

De finale wordt op woensdag 18 december georganiseerd in iSpace Sports de Waring in Drachten. De gemeenten die meedoen zijn: de Fryske Marren, Opsterland, Smallingerland,Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Ooststellingwerf, Ameland, Leeuwarden, Heerenveen, Waadhoeke, Harlingen en Súdwest Fryslân.

Foto’s Jantsje Wiersma