Raad wil rondweg Buitenpost open voor trekkers

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen gaat met de provincie Fryslân in gesprek over het landbouwverkeer in en rond Buitenpost.

Wat de voltallige raad van Achtkarspelen betreft, gaat de zuidoostelijke rondweg bij het dorp open voor tractoren. Een motie van de coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en GBA om op korte termijn met de provincie om tafel te gaan, werd donderdagavond unaniem aangenomen door de politiek van Achtkarspelen.

Net als Plaatselijk Belang Buitenpost en LTO Noord vindt de raad dat het landbouwverkeer uit het dorp moet worden geweerd. En dus is het zaak om ook op de zuidoostelijke rondweg trekkers toe te laten. Op de westelijke rondweg zijn tractoren wel toegestaan.

Gevaarlijke situaties

Wethouder Max de Haan, die blij was met de motie, dook nog even in de geschiedenis door te stellen dat de provincie zich bij een bezoek in 2015 nadrukkelijk tegen landbouwverkeer op de oostelijke rondweg had uitgesproken. De situatie in Buitenpost is inmiddels dankzij de herinrichting van diverse wegen in het dorp veranderd, aldus De Haan. ,,Het zware landbouwverkeer in de bebouwde kom levert zo nu en dan gevaarlijke situaties op”, aldus De Haan.

Harrie Graansma (PVV) stelde de wethouder voor om in het onderhoud met de provincie te vragen of er ook landbouwpasseerstroken langs de oostelijke rondweg kunnen worden aangelegd. Volgens De Haan is daarvoor waarschijnlijk onvoldoende ruimte in de bermen.