Toch toestemming voor bewoning hooiberg-chalet Stroobos

BUITENPOST - Een hooiberg-chalet op het terrein van De Vier Elementen aan de Groningerstreek in Stroobos mag toch worden bewoond.

De gehele gemeenteraad van Achtkarspelen gaf donderdagavond toestemming voor bewoning. Een klein half jaar eerder keerde een meerderheid van de raad zich nog tegen het legalisatie-voorstel.

In de raadsvergadering van eind april voelde de voltallige oppositie van FNP, PvdA, PVV, GroenLinks, VVD en Raadslid Buising niets voor bewoning van het chalet door een groep deelnemers van een woonwerkvoorziening van zorgorganisatie De Vier Elementen. En omdat de coalitiepartijen CDA, CU en GBA door de afwezigheid van twee raadsleden destijds in de minderheid waren, sneuvelde het voorstel uiteindelijk met minimaal verschil.

Dat de raad nu wél instemde met de bewoning had vooral te maken met informatie die in het voorjaar niet bij de politici terecht was gekomen. ,,Wy binne doe net goed yn posysje brocht”, stelde Yde van Kammen van de FNP gepikeerd over de stukken die buiten beeld waren gebleven. Harrie Graansma (PVV) zei ervan te balen dat hij in april had tegengestemd. ,,Ik leefde in de veronderstelling dat het hartstikke illegaal was.”

Wethouder Jouke Spoelstra ging onder meer in op de procedure en de juridische aspecten. ,,Het ging puur over het gebruik van het gebouw, van recreatie naar zorg.” Dat de raad opmerkingen maakte over ontbrekende stukken, bestempelde Spoelstra als een terecht aandachtspunt. ,,De routing van de zienswijzen moet beter.”

Bij monde van Romke van der Wal gaf het CDA aan zeer content te zijn met alle ontwikkelingen op het terrein van De Vier Elementen. Dit stukje grond is nieuw leven ingeblazen en er wordt flink geïnvesteerd, aldus Van der Wal. ,,Daar moeten we blij mee zijn.”