Raadleden in gesprek met ouders op cbs De Pionier

Raadsleden van de gemeenteraad in Noardeast-Fryslân kregen woensdag een rondleiding in cbs De Pionier in Dokkum. Zij gingen er tevens in gesprek met de ouders van leerlingen van de school. De school is in een tijdelijk gebouw gevestigd. In juli 2023 loopt de vergunning af. Dit betekent dat de locatie van de school onzeker is.

Alle fracties ontvingen een uitnodiging omdat ouders zich zorgen maken over de toekomstige locatie van hun school.

,,Wij vinden het belangrijk dat onze raadsleden kennismaken met onze bijzondere school. Wij zijn namelijk ontzettend blij met de Pionier. De kleinschaligheid, de manier van onderwijzen, het persoonlijke contact met het enthousiaste team en het feit dat de school op korte afstand staat, maakt dat onze kinderen en wij ons erg thuis voelen op de Pionier’’, zegt ouder Aly Hilboezen. ,,Daarnaast heeft de school een belangrijke wijkfunctie. De school en het schoolplein zijn een ontmoetingsplek voor alle kinderen en ouders uit de omgeving. Wij zien ook volop mogelijkheden om deze wijkfunctie nog verder uit te breiden zodat de school ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan de toekomstige leefbaarheid van de wijk.”

De aanwezige raadsleden waren onder de indruk van de school en de betrokkenheid van de ouders. Daarnaast gaven de raadsleden aan dat de ongerustheid over de locatie van De Pionier goed is overgekomen.

In 2018 opende De Pionier haar deuren. De school is gebouwd omdat in augustus 2018 de Groen van Prinsterer haar deuren sloot. Op dat moment was onduidelijk waar nieuwbouw van de Groen van Prinsterer zou moeten komen, dus is een tussenoplossing gecreëerd met de bouw van De Pionier.

Inmiddels heeft de Pionier ruim 140 leerlingen inclusief de peuters van speel-leergroep De Kleine Wereld. Het aantal stijgt nog steeds. Het merendeel van de leerlingen komt uit de wijken de Trije Terpen en De Woudhorne.