Circus verbindt oud en jong in Buitenpost

Buitenpost - Leerlingen van basisschool De Lichtbron uit Buitenpost hebben zaterdagmiddag samen met bewoners van woonzorgcentrum Haersmahiem de circusvoorstelling Specials in de Piste gegeven.

,,It wie super’’, zegt Ypie Veenstra van de Kwadrantgroep, waar Haersmahiem onder valt. Het idee voor de gezamenlijke voorstelling kwam van een collega, die ook bij het circus betrokken is. Circus Saranti uit Leeuwarden is een professioneel jeugdcircus, dat behalve voorstellingen ook acts levert voor evenementen en workshops verzorgt. De afgelopen weken hebben de kinderen en ouderen onder leiding van Sarantie de acts ingestudeerd.

Utersten

Wat kan ik al, wat kan ik nog? Dat is volgensVeenstra een mooie samenvatting van het project. ,,De utersten fan it libben komme hjir by inoar en it is hiel moai om te sjen wat der yn dy ferbining bart. Ek it oefenjen wie al hiel leuk en guon bewenners fernamen dat se dochs mear bewege kinne as wat se tochten. Foar de bern is it fansels prachtich dat se sirkusles krije fan profs.’’ In de voorstelling was acrobatiek te zien, jongleren met bordjes op stokjes en oefeningen met de bal.

De voorstelling in de gymzaal aan de Eringalaan was niet lang, maar wel bijzonder, zegt Ypie Veenstra. Het circus was voor sommige ouderen een bijzondere belevenis, die herinneringen uit hun jeugd naar boven haalde. ,,Foar guon bewenners wie it wol fermoeiend, mar se fûnen it allegear geweldich. It kontakt mei de bern, hiel ûngedwongen, dêr libje se hielendal fan op. Se hienen allegear in protte wille. Ek al kinne se soms net mear prate, de blikken sizze alles. Dêroan sjochst wol dat se der echt fan genietsje.’’

Kerstmarkt

Haersmahiem zoekt de verbinding met jongeren vaker. Zo wordt vrijdag de kerstmarkt van Buitenpost gopend door een gezamenlijk koor van ouderen van Haersmahiem en schooljeugd uit Buitenpost.