Jumbo Supermarkt Dokkum sponsort Stichting Oud Dockum

Dokkum - Jumbo Supermarkt Dokkum verbindt zich sinds jaar en dag aan goede doelen. Dit jaar doneert supermarkteigenaar Titus Vogt voor het eerst € 500,- aan Stichting Oud Dockum. Dit bedrag zal hij de komende drie jaar overmaken aan de stichting, die zich -praktisch en pragmatisch- inzet voor het behoud van onze unieke cultuurhistorische binnenstad. Ook organiseert de stichting regelmatig lezingen over bijzondere zaken die onze stad rijk is, en de jaarlijkse Dokkumer Open Monumentendag in het tweede weekend van september. Tevens ondersteunen wij initiatieven zoals de ‘Plannenkamer’.

Waar nodig laat Stichting Oud Dockum een kritisch meedenkend geluid horen zodra de historische binnenstad dreigt te worden aangetast.

Veel van dit alles doen we niet alleen maar gebeurt in goede samenwerking met onder andere gemeente Noardeast-Fryslân, Adema Architecten, Museum Dokkum en overige samenwerkingsverbanden.

Stichting Oud Dockum en haar meer dan 120 trouwe donateurs staan samen sterk voor het behoud en uitdragen van kennis over ons bijzondere stadscentrum en bolwerken. Zo zijn wij momenteel bezig met het visueel opknappen van de zogenaamde Vermaningsteeg in het centrum. Jumbo Supermarkt Dokkum ondersteunt de initiatieven van de stichting van harte en sluit hierbij aan als meerjarige donateur. Hiervoor zijn wij Titus Vogt zeer erkentelijk.

Bent u ook ondernemer en/of hebt u een warm hart voor onze bijzondere stad en wilt u onze werken voor het behoud van een ‘gave’ Dokkumer binnenstad steunen? U kunt contact opnemen met voorzitter Niek Geelhoed of secretaris Jan Buwalda.