Feanwâldsterwâl verbolgen over nieuw geurbeleid gemeente

Bewoners van Feanwâldsterwâl zijn ontstemd over wijzigingen in de gemeentelijke geurverordening, terwijl daar al jaren strijd over woedt.

De kwestie draait om uitbreidingsplannen van een boer in het dorp die een nieuwe stal wil bouwen op 60 meter van naastgelegen woonhuizen. Volgens de gemeente valt de locatie buiten de bebouwde kom; volgens de omwonenden is het binnen de bebouwde kom. Tijdens een rechtszaak in Groningen onlangs bleek dat de beoogde bouwlocatie wel degelijk buiten de bebouwde kom valt. De rechter droeg de gemeente op de al afgegeven bouwvergunning te schorsen. Dat is nog altijd niet gebeurd.

Nu blijkt de gemeente van plan om de geurverordening aan te passen om de boer alsnog de ruimte te geven voor zijn nieuwe stal. Op basis van de oude verordening mocht een boerenbedrijf niet dichter dan 100 meter bij de bebouwde kom staan. Burgemeester en wethouders willen daar 50 meter van maken, zodat de Feanwâldster agrariër kan uitbreiden.

,,Dit rint no al trije jier’’, zegt omwonende Germ Stienstra. ,,En no feroaret de gemeente de spelrigels, wylst de rjochtbank ús gelyk jûn hat.’’ En dan kreeg hij ook nog eens een brief van de gemeente waarin stond dat zijn kippenhok van 2 bij 5 meter mogelijk voor te veel stikstofuitstoot in het dorp zorgt. ,,Wêr giet dit oer! En dy loads mei stean bliuwe?’’

Wethouder Gerben Wiersma liet eerder al weten het niet raar te vinden dat boeren meer ruimte krijgen. Hij wil ze ,,net op slot sette’’.

Op 10 februari dient de kwestie voor de Raad van State. Volgende week dinsdag staat er een commissievergadering in Damwâld op de agenda; een week later neemt de gemeenteraad een besluit over het al dan niet verruimen van de geurverordening.