Dorpen Berltsum, Menaam, Hallum en Bitgummole krijgen nieuwe huurwoningen

In de dorpen Hallum, Berltsum, Menaam en Bitgummole worden komend jaar 28 nieuwe huurwoningen gebouwd. Friso Bouwgroep en Wonen Noordwest-Friesland tekenden daartoe maandag de bouw- en aannemingsovereenkomst.

15 van de nieuwe woningen worden levensloopgeschikt, met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. De overige woningen zijn geschikt voor een- of tweepersoonshuishoudens.

In Hallum komen elf nieuwe huurwoningen aan de Finne te staan (vier levensloopgeschikte woningen en zeven voor een- of tweepersoonshuishoudens). In Berltsum gaat het om drie levensloopgeschikte woningen aan de Sportleane en in Menaam om vier levensloopgeschikte woningen aan de Orxmasingel. In Bitgummole komen er naast vier levensloopgeschikte woningen aan de Terhornestrjitte ook zes woningen aan een- of tweepersoonshuishoudens.

Medio april start aannemer Friso Bouwgroep met de bouw. De verwachting is dat de woningen in oktober dit jaar klaar zijn.