Boef zoekt boer in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

KOLLUM - Een druk bezochte informatie avond op woensdag 22 januari in het gemeentehuis Kollum. De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel hielden, in samenwerking met LTO en Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), een informatieavond over veiligheid in het buitengebied, toegespitst op ondermijning.

Iedereen werd welkom geheten door de dagvoorzitter Eelke Lok.

Bij ondermijning maken criminelen gebruik van diensten van de bovenwereld. Dit gebeurt ook in de beide genoemde gemeenten. Criminelen hebben panden nodig om bijvoorbeeld in te kunnen ‘werken’. Een leegstaand pand in het buitengebied is daar ideaal voor. Criminelen beïnvloeden op die manier de samenleving. Ga je daar als onroerend goed eigenaar in mee, dan kom je er nooit weer los van.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd om mensen alert te maken op signalen. Tevens om hun te behoeden voor het nemen van een stap die voor de rest van hun leven gevolgen kan hebben.

In een Ondermijningscontainer komt u meer te weten over zaken als hennepkwekerijen, XTC-labs en de productie van cocaïne. Na een bezoek aan de Ondermijningscontainer kunt u sneller de signalen van een drugslab en de aanwezigheid van drugs herkennen, zoals de geur van hennep en synthetische drugs. Daarmee kunt u helpen bij de opsporing en het bestrijden van de gevaren die productie van en handel in drugs met zich mee brengen.

Tijdens het informele gedeelte werd informatie gegeven door mensen van de politie, het Openbaar Ministerie, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), het CCV en gemeente.

Foto’s Sake Beerstra