Boomwal wordt in Achtkarspelen voedsel en apotheek voor vee

Surhuisterveen - De boomwal is al het karakteristieke landschapselement in de Fryske Wâlden, maar het wordt in de toekomst ook voedsel en apotheek voor het vee.

De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Achtkarspelen (VANLA) start een 4-jarig project Boslandbouw in de gemeente Achtkarspelen, onder de titel ‘Boomwal als apotheek voor vee en bron van biodiversiteit’. Maandag 3 februari is de officiële aftrap plaats van het project. Eerste Kamerlid Joop Atsma plant dan ‘de eerste projectboom’ op het land van Maatschap Bloemhoff in Surhuisterveen.

Boslandbouw

Boslandbouw moet in Achtkarspelen de gezondheid van vee en de biodiversiteit verbeteren. De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Achtkarspelen wil de komende vier jaar in de gemeente de boomwallen verrijken met eetbare bomen, struiken en planten, zoals lijsterbes, zwarte els, walnoot, rode aalbes, lijsterbes, hazelaar, vlier en braam.

Dit zorgt voor extra en gezond voedsel voor het vee, is goed voor de biodiversiteit en innoveert het cultuurlandschap in De Friese Wouden. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Van Hall Larenstein, Nordwin College, Landschapsbeheer Friesland, KennisCentrum voor Natuur en Leefomgeving en Stichting Wrâldfrucht.

Het blijkt dat een landbouwsysteem waarbij vee, naast gras, ook bladeren en twijgen van bomen en struiken tot zich neemt, veel voordelen oplevert. Deze bomen en struiken dienen dan als apotheekfunctie voor het vee, want de dieren krijgen extra en gevarieerdere plantstoffen, mineralen, sporenelementen en vitamines binnen.

Schijf van vijf

,,Vergelijk het met de mens. Die eet ook niet elke dag spinazie als ontbijt, lunch en avondeten en dat 7 dagen per week. Nee, eet gevarieerd, adviseert de Schijf van Vijf. Hetzelfde geldt voor het vee”, aldus Dictus Hoeksma, secretaris van de VANLA. Gezonder vee betekent in de regel minder ziekte en zorgt voor een beter dierenwelzijn, maar levert tegelijkertijd ook een economisch voordeel op voor de boer. Ook op ecologisch vlak levert een biodiverse boomwal voordelen op, zoals het verminderen van stikstof- en CO2-uitstoot en verfraaien van het cultuurlandschap in De Wâlden.

In Achtkarspelen doen 14 boeren van de VANLA mee aan het project. Zij gaan hun apotheek voor het vee uitbreiden door bestaande aanplant op de percelen te verrijken met meer plantensoorten of een nieuw landschapselement aan te leggen. ,,Het project moet praktijkgerichte kennis opleveren, zodat later meer boeren dit ook kunnen toepassen in hun bedrijf. Daarnaast leggen we ook een kennisbank aan die voor iedereen vrij toegankelijk is”, aldus projectleider Henk Pilat van het Nordwin College.

Kennisbank

De eerste aanzet voor de kennisbank staat sinds een paar dagen online op www.snoeivee.nl. Hierop staat alle informatie over het project. Ook de vorderingen, activiteiten en geboekte resultaten gedurende het project zullen op deze site te zien zijn. Studenten van Van Hall Larenstein en Nordwin College doen daarbij onder begeleiding van docenten ook onderzoek en KCNL ondersteunt de eerste fase van het project financieel.