'Dorpshuis Feanwâlden sneuvelde in politieke strijd'

Het beoogde nieuwe mfc in Feanwâlden is ten onder gegaan in een politieke strijd, zegt het bestuur. Dat diende er een klacht over in bij de gemeente.

In een stevige brief aan burgemeester en wethouders van Dantumadiel beklaagt het bestuur van stichting Myn-Skip, dat het nieuwe dorpshuis wilde bouwen, over volksvertegenwoordigers. Ze storen zich aan ,,de wijze waarop een aantal leden van uw gemeenteraad, binnen en buiten formele vergaderingen, voor en na besluitvorming, uiting geven aan hun gevoelens jegens burgers en burgerinitiatieven in ons dorp.’’

Volgens het dorpshuisbestuur stapelen ,,de voorbeelden van onheuse of pertinent onjuiste bejegeningen en beweringen stapelen zich op.’’ De briefschrijvers citeren onder meer een bericht op sociale media van raadslid Romke Postma (Gemeentebelangen Dantumadiel) waarin hij schrijft: ,,De aanvliegroute van het onderzoek naar de lokatie van een MFC wordt gekenmerkt door dubbele petten en een discutabele integriteit van sommige betrokken personen.’’

Een raadslid zou volgens de brief gezegd hebben: ,,CDA pommeranten moesten eerst kerkbestuur in Feanwâlden slinks bespelen”. Het bestuur zegt te ,,vermoeden dat ons project niet is gesneuveld op inhoudelijke argumenten, maar dat over onze rug, ten koste van een project van algemeen belang, een politieke strijd is uitgevochten.’’

Tijdens de beslissende vergaderingen over het dorpshuis sneed burgemeester Klaas Agricola hetzelfde onderwerp aan. Hij verweet raadsleden - zonder namen te noemen - het te weinig over de inhoud te hebben, en teveel over elkaar.

Nieuwste hoofdstuk in de discussie is een opiniestuk van eerdergenoemde Postma, dinsdag in deze krant, waarin hij twee groepen vrijwilligers onderscheidt. De ene groep is ervaren in besturen en heeft korte lijntjes met overheden en media, terwijl volgens Postma uitvoering ,,geen kerncompetentie’’ van deze groep is. ,,Ze krijgen dan ook weinig voor elkaar.’’ De andere groep bestaat volgens Postma uit hardwerkende kappers, kroegbazen en boeren die ,,constructief vergaderen’’ en bouwen aan de toekomst van hun dorp. Het verschil tussen beide groepen is volgens Postma de oorzaak van waarom het ene dorp wel zaken voor elkaar krijgt en het andere niet.

Het dorpshuisbestuur reageert gelaten op de jongste aantijgingen van Postma. ,,Wij klaar waren voor uitvoering’’ zegt voorzitter Roel Dijkstra. ,,Het ging mis door de slechte financiële positie van de gemeente, niet door vrijwilligers. Ons bestuur en commissies waren breed samengesteld met ook vele vakmensen die volop in het leven en dorpsgemeenschap staan.’’

Dantumadiel wil niet via de media reageren op de brief van het dorpshuisbestuur.