!mpulse Kollum geeft structureel reanimatieonderwijs

KOLLUM - !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles, geeft sinds 2015 reanimatieonderwijs aan al haar leerlingen. De school heeft hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Hartstichting.

De reanimatielessen voor alle leerjaren zijn structureel in het onderwijsprogramma van de school opgenomen. Zo krijgen eerstejaars leerlingen aan het einde van het schooljaar de volledige cursus en worden de reanimatielessen jaarlijks in alle leerjaren herhaald. Op donderdag 13 februari werd deze herhalingscursus aan de leerlingen van leerjaar 3 aangeboden.

Naast een diploma op het juiste niveau, wil !mpulse Kollum de leerlingen ook tools in handen geven om op sociaal en maatschappelijk gebied het beste uit zichzelf, maar ook uit anderen, te halen en een bijdrage te leveren aan een veilige school en omgeving. Daarom is de school een aantal jaren geleden begonnen om álle leerlingen en teamleden te leren reanimeren. De school heeft hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Hartstichting.

De leerlingen leren via ‘de 6-minutenles’ (het lesprogramma van de Hartstichting) op een verantwoorde manier hoe ze borstcompressies kunnen toepassen, mond-op-mond-beademing kunnen geven en een AED kunnen gebruiken. De reanimatielessen worden gegeven door de eigen leerkrachten van !mpulse Kollum. Zij hebben een cursus tot reanimatie-instructeur gevolgd. Deze cursus is gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad.

Aan het einde van de cursus ontvangt de leerling een certificaat van de Hartstichting.

Deze wordt ook opgenomen in het ‘plusdocument’: de plek om geleerde vaardigheden aan te kunnen tonen die buiten het reguliere vakkenaanbod vallen.

In de week voor de voorjaarsvakantie stond de herhalingscursus voor leerjaar 3 op het programma. In de loop van het schooljaar zullen alle leerlingen (de herhaling van de) reanimatietraining volgen.