Kandidaten melden zich voor overname woongroep 'Noflik Wenje'

De toekomst van Noflik Wenje, een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie, is mogelijk gered.

Naar aanleiding van een breed gesteunde petitie voor overname van de locatie hebben zich meerdere kandidaten gemeld. Welke instanties dat zijn, dat wil de zorgorganisatie nog niet meedelen.

Afgelopen september maakte Patyna bekend dat het de locatie in Oentsjerk wil sluiten. Als reactie hierop is platform ‘Noflik Wenje Moat Bliuwe’ ontstaan. Zij vaardigden een petitie uit die door 2027 inwoners, maatschappelijke organisaties en politieke partijen is getekend.