Veel belangstelling bij zondagavondzang in de Oosterkerk in Kollum

Kollum - Zondagavond was in een volle Oosterkerk in Kollum een zondagavondzang met medewerking van het Lemster Mannenkoor uit de Lemmer.

Het huidige rond 125 man sterke Lemster Mannenkoor is opgericht op 11 januari 1965 in Lemmer. De leiding is in handen van dirigent Feike van Tuinen. Met een vaste muzikale begeleider Dirk Norbruis uit Minnertsga. De presentatie was in handen van Geert Dijkstra

Lemster Mannenkoor is een christelijk oecumenisch koor dat regelmatig optreedt met eigen concerten maar ook in kerkdiensten van diverse signatuur alsook bij andere voorkomende gelegenheden. Daarnaast zingt het koor ook volksmuziek, waarbij ruime aandacht besteed wordt aan de Friese cultuur. Afhankelijk van de aard van een optreden gaat het koor gekleed in blauw kostuum of in een traditioneel Fries kostuum dat in Friesland gedragen werd rond 1860.