Zorgen bij lokale politiek na aardbeving zaterdag in Groninger Opende

OPENDE - De inwoners van de gemeente Westerkwartier moeten bij aardbevingsschade ook in aanmerking komen voor schaderegelingen en smartegeld. Dat stelt GroenLinks naar aanleiding van de aardbeving die zaterdagavond in Opende is gevoeld. De gemeente heeft intussen al vragen gesteld aan de NAM.

De aardbeving vond plaats op zaterdagavond om 19.12 uur, zo is geregistreerd op de site aardbeving.nl. Het epicentrum van de beving, die een kracht had van 1.4 op de schaal van Richter, lag vlak bij de Skieding, tussen Strandheem en de A7. De beving was volgens het KNMI op een diepte van drie kilometer, wat past bij een ‘gasbeving’. Eerder vonden in dit gebied twee keer eerder bevingen plaats, in 1999 en 2003. De plek is opmerkelijk, omdat het Westerkwartier buiten het Groningse aardgasgebied valt. Aan de Friese kant van de Skieding zijn wel enkele kleinere gasvelden.

Het college van de gemeente Westerkwartier heeft inmiddels de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gevraagd om opheldering. Wethouder Hielke Westra: ,,Ik wil van de NAM weten waardoor deze beving is ontstaan. De beving vond plaats op drie kilometer diepte, de diepte waar aardgas gewonnen wordt. Het lijkt aannemelijk dat de beving te maken heeft met gaswinning uit onderliggend gasveld.” De gemeente Westerkwartier staat ook in contact met de Friese buurgemeenten Achtkarspelen en Smallingerland. Omdat het schadeprotocol voor kleine gasvelden nog in ontwikkeling is, kunnen inwoners die naar aanleiding van de beving in Opende schade willen melden dit doen via de website van de NAM.

Verplaatsen

De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen om de eventuele gevolgen en heeft het college van het Westerkwartier enkele schriftelike vragen gesteld, die woensdagavond in de gemeenteraad aan de orde zullen komen in de rondvraag. ,,De fractie van GroenLinks maakt zich grote zorgen over het feit dat nu inderdaad de aardbevingsproblematiek zich lijkt te verplaatsen naar andere delen van Westerkwartier. Uiteraard zal het College van B&W hierover ook geïnformeerd zijn. Wij hebben daarom een aantal vragen aan het college’’, aldus de fractie.

GroenLinks wil onder andere weten of zich al inwoners met aardbevingsschade hebben gemeld bij de gemeente en of inwoners van het Westerkwartier in aanmerking komen voor de schaderegelingen, verduurzamingsgelden, versterkingsmiddelen en eventuele smartegeldregelingen die voor het zogenoemde aardbevingsgebied in de provincie Groningen gelden. Mocht dat niet zo zijn, dan wil de fractie dat de gemeente haar best doet om er voor te zorgen dat ook de mensen in het Westerkwartier daarvoor in aanmerking komen.

Ook wil de fractie weten of de beving is toe te schrijven aan de gaswinning in één van de kleine velden in of nabij het Westerkwartier en of er recent meer seismologische bewegingen van andere kleinere velden in de regio zijn geweest.