Twee nieuwe commissieleden bij de Statenfracties

Thea Smit-de Vries (49) uit Wâlterswâld en Teun de Jong (57) uit West-Terschelling zijn benoemd tot nieuwe commissieleden in de Provinciale Staten.

Smit-de Vries is lid van de ChristenUnie en zestien jaar lid van de steunfractie. Ze vervangt Lieuwe van der Pol die vorige maand werd benoemd tot Statenlid.

De Jong is lid van de PvdA en volgt Jan Walrecht op, die nu ook Statenlid is. De Jong is raadsgriffier in Dantumadiel en vanuit die rol ook secretaris bij de Vereniging van Friese Gemeenten.