Nieuw boek Jasper Keizer over Buitenpost in de oorlogsjaren

BUITENPOST - De Stichting Oud-Achtkarspelen presenteert donderdag 5 maart vanaf 15.00 uur in het Jeltingahuis het nieuwe boek van Jasper Keizer: 'Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost tijdens de Tweede Wereldoorlog'.

Burgemeester Oebele Brouwer neemt het eerste exemplaar in ontvangst. Na afloop zal Keizer zijn boek voor belangstellenden signeeren.

Dagelijks leven

'Flitsen uit het dagelijks leven in Buitenpost tijdens de Tweede Wereldoorlog' verschijnt ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Het boek vertelt over het dagelijks leven in en om Buitenpost in de oorlogsjaren 1940-’45. Wat merkte Buitenpost, een klein dorp van 1935 inwoners in die jaren, van de oorlog? Wat bepaalde het leven van de dorpsbewoners? Konden ze gewoon hun gang gaan? Naarmate de bezettingsjaren verstreken namen de angsten en spanningen toe, wat uiteindelijk leidde tot chaotische dagen.

Jasper Keizer heeft zich bijna zijn gehele leven al beziggehouden met de Tweede Wereldoorlog en heeft over deze periode diverse boeken geschreven. Flitsen bevat enkele bijzondere nieuwe elementen. Zo kwam in 2017 de totale inventarisatie van de L.O. in Buitenpost-Achtkarspelen tevoorschijn uit de nalatenschap van Jan Ploeg. Daarmee kon het volledige verzet in Buitenpost beschreven worden.