Bridgeclub Buitenpost

Buitenpost - Bridgeclub Buitenpost hield donderdag de zesde zitting van ronde 3.

Uitslagen:

A-lijn: 1/2 Dinie Kuipers & Hitty Postma en Gerrie en Jan Hiddema 66,25; 3 Bartele Bosma & Oane Brandsma 62,50.

B-lijn: 1 Ina Drent & Carla van der Kooij 67,67; 2 Iet Pranger & Yfke van der Schaaf 59,17; 3 Sietse Weijer & Hette Nicolaij 54,08.