Wie kent (nazaten van) Klaas Dijkstra

DOKKUM - Voor familie uit Canada, die voor het eerst in mei naar Nederland komt voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog, is Engelien van Ewijk-Laurens uit Barendrecht op zoek naar Klaas Dijkstra

Hij heeft gevraagd om een familie te vinden waar hij logeerde in 1945.

De naam is Klaas Dijkstra, hij was de politiechef in Dokkum. De familie uit Canada schrijft Dokum Friesland, niet te verwarren met Dokkum, maar waarschijnlijk wordt toch de Bonifatiusstad bedoeld, temeer omdat in het schrijven ook Schiermonnikoog wordt genoemd.

Het is niet bekend of Dijkstra nog leeft. Hij had twee dochters die waarschijnlijk getrouwd zijn.

Reacties kunnen worden gericht aan:

Engelien van Ewijk-Laurens

Tjalk 29

2991 PM Barendrecht

tel. 0180 - 61 59 13 / 06 - 42 90 65 27