Rabobank vertelt op scholen over geldzaken

DRACHTEN - De Friese Rabobanken gaan de schoolklassen in om jongeren kennis van geldzaken bij te brengen en hen bewust te maken van het belang van ‘een financieel gezond leven’.

Als coöperatieve bank vindt Rabobank het haar verantwoordelijkheid om kinderen en jongeren te leren omgaan met geld en ouders en leraren daarbij te ondersteunen. De Rabobanken in Friesland geven naast hbo- en mbo-studenten ook gastlessen aan leerlingen van het voortgezet onderwijs en basisschoolkinderen.

Week van het geld

Tijdens de Week van het geld van 23 tot en met 27 maart geven enthousiaste Friese Rabobankmedewerkers zo’n 130 gastlessen om financiële kennis en bewustwording bij kinderen te vergroten. Ook is het starten van een bedrijf en wat daar allemaal bij komt kijken een thema dat Rabobank vaak op verzoek van scholen in gastlessen behandelt.

Onlangs organiseerden de Friese Rabobanken bij ROC Friese Poort in Winkelcentrum Zaailand in Leeuwarden het gastcollege ‘Een financieel gezond leven’. Veel jongeren hebben schulden, betalingsachterstanden of kunnen geen geld meer opnemen. Rabobank wil bij de jongeren benadrukken dat je al jong grip op je geld moet hebben. Want straks heb je het nodig. Financiële zelfredzaamheid is een van de thema’s in het maatschappelijk jaarverslag dat Rabobank onlangs presenteerde.

De meerderheid van de aanwezige studenten zijn student-mentor en nemen deel aan het MentorProgramma Friesland. Joshua, student van NHL Stenden Hogeschool en student-mentor, gaf als reactie op het gastcollege: ,,Ik ben bijna klaar met mijn studie en wil binnenkort graag een huis kopen met mijn vriendin. De gevolgen die een studieschuld en een krediet hebben op de hoogte van je hypotheek waren mij niet bekend. Dat zal ik ook zeker doorgeven aan studenten die ik begeleid.”

Leefomgeving

Ook presenteerden de Friese Rabobanken het Maatschappelijk Jaarverslag van 2019. Rabobank is betrokken bij veel maatschappelijke initiatieven in Friesland en investeert een deel van haar winst in de samenleving. Deze investering wordt ook wel het coöperatief dividend genoemd.

In 2019 hebben de vier Friese Rabobanken een bedrag van in totaal 3 miljoen euro (1,9 miljoen euro coöperatief dividend en 1,1 miljoen euro sponsoring en donaties) gegeven aan Friese initiatieven en projecten en lokale sport- en cultuurverenigingen. Op rabo.nl/dnof/impact2019 leest u meer over de maatschappelijke impact 2019.

Om het verschil maken, hebben de Friese Rabobanken naast financiële zelfredzaamheid van jongeren en ouderen nog drie speerpunten in hun maatschappelijke agenda benoemd. Rabobank wil de regionale economie van Friesland versterken door ondernemers helpen te groeien. En circulair, duurzaam en/of innovatief ondernemen wordt gestimuleerd. Ook wil Rabobank particuliere klanten motiveren duurzame keuzes te maken, waardoor een prettige en duurzame leefomgeving in Friesland ontstaat.