Postduivenvereniging Feanster Flucht ter ziele

SURHUISTERVEEN - De duivensport kent een lange traditie in de Friese Wouden. In een flink aantal dorpen is nog steeds een postduivenvereniging actief. Surhuisterveen hoort daar sinds kort niet meer bij. Feanster Flucht is door een gebrek aan leden na een bestaan van 73 jaar ter ziele. ,,Het kon niet meer.”

En dus is er vanaf eind maart - waarin het postduivenseizoen traditioneel weer wordt opgestart - louter stilte in en rond het clublokaal van Feanster Flucht. Het enigszins verstopte gebouw aan de Kloosterstraat is ook geen lang leven meer beschoren. In overleg met de gemeente Achtkarspelen heeft de vereniging afspraken gemaakt over de sloop van de accommodatie.

Slopen

Voldoende geld om de afbraak helemaal zelf ter hand te nemen, heeft Feanster Flucht niet meer in kas. Het college van b. en w. van Achtkarspelen besloot daarop om het postduivenlokaal te laten slopen en de kosten op zich te nemen voor zover de vereniging deze niet kan dragen. De club is blij met de steun van de lokale overheid, die eigenaar is van de grond waarop het gebouw staat. Het vrijkomende terrein wordt toegevoegd aan de tuin van het perceel Molenweg 27, waarop een gemeentewoning staat. Deze woning zal worden verkocht zodra de woning leeg komt.

Feanster Flucht bouwde het clublokaal in 1971. Daarvoor kwamen de leden her en der in het dorp bijeen, onder meer voor het inkorven van de duiven voor de wedvluchten. In hoogtijdagen had de vereniging rond de zestig leden. Het was de tijd dat er ook nog zaterdag- en zondagvliegers binnen de club actief waren.

Tentoonstelling

Eén van de absolute hoogtepunten uit de historie van Feanster Flucht was een grote postduivententoonstelling van de - toenmalige - afdeling Friesland in december 1991. Deze show werd gehouden in zaal Hollema in Surhuisterveen (nu Kolkzicht). Het 45-jarig bestaan van Feanster Flucht vormde de aanleiding voor de tentoonstelling.

Voor de show bestond volop belangstelling. Feanster Flucht had dan ook niet te klagen en kende een relatief goed en gezond bestaan. Bijna dertig jaar later is het afgelopen met de Feanster postduivenvereniging. Op de laatste vergadering in oktober - eigenlijk een feestelijke bijeenkomst met de prijsuitreiking van het vliegseizoen - werd met pijn in het hart besloten de club op te heffen. Daarover beslisten een kleine tien leden; een aantal dat niet toereikend is om een postduivenvereniging nog overeind te kunnen houden.

Uitgevlogen

De liefhebbers van Feanster Flucht zetten hun hobby elders voort en zijn uitgevlogen naar clubs in de omgeving. Een deel ging de provinciegrens over naar PV Naar Huis in Opende. Een ander deel - de meeste nog vliegende leden - verkasten naar Harkema en vonden onderdak bij PV De Adelaar.

Het clublokaal van Feanster Flucht is nagenoeg ontmanteld. Alleen de inkorfmanden herinneren nog aan het postduifverleden. Voordat de slopershamer z’n werk gaat doen, zullen de korven zijn weggehaald. Daarna wacht het gebouw hetzelfde lot, waarmee de verscholen ligging van Feanster Flucht plaatsmaakt voor een definitieve verdwijning.

Tekst: Atze H. van der Ploeg